2018.05.10

Survey

เรื่องราวเกี่ยวกับ B2B Marketing

หลายคนอาจยังไม่ค่อยรู้จักกับการตลาดแบบ B2B Marketing มากนักก่อนอื่นจึงขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายระหว่าง B2C Marketing กับ B2B Marketing เสียก่อน

-B2C Marketing เป็นการขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคทั่วไปโดยตรง
-B2B Marketing เป็นการขายสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มองค์กร

มีคนจำนวนไม่น้อยบอกว่าการทำ B2B Marketing เป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงนั้นหากได้เรียนรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำการตลาดประเภทนี้มากขึ้นจะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกัน มาทำความเข้าใจเรื่องราวของ B2B Marketing ให้มากขึ้นกันอีกหน่อยจะดีกว่า ว่าธุรกิจเหล่านั้นเขามีวิธีการทำการตาดกับกลุ่มลูกค้าของเขาอย่างไร

1.ให้ความสำคัญกับการทำ Testimonials

-62% ของบริษัทจำนวนมากประสบความสำเร็จจากการนำกลยุทธ์การใช้ Testimonials มาทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้า
-53% ของกลุ่มผู้ซื้อในตลาด B2B มีการหาข้อมูลจากการบอกต่อๆ และการแนะนำจากเพื่อน ทั้งนี้เนื่องจากมีประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะมีการระดมทำการตลาด โฆษณา การส่งอีเมล์เพื่อส่งเสริมการขายอย่างมาก
-Testimonials คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพราะคนรุ่นใหม่ก่อนซื้อสินค้าเขาต้องมั่นใจว่าดีจริง การได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าก่อนหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ

2.ให้ความสำคัญกับการสร้างกลุ่มลูกค้าผู้ใช้สินค้าจริงหรือโดยการจัดอีเวนท์

-42% ของบริษัทที่จัดงานอีเวนท์เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้มาพบเจอกัน นั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด ทำให้องค์กรได้รับรู้ถึงความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้าหลังการได้ทดลองใช้สินค้าด้วย
-กลุ่มลูกค้าได้รู้จักบริษัทมากขึ้นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

3.ส่งจดหมายอัพเดทข่าวสารต่างๆ

-41% ขององค์กรทั่วไปใช้วิธีการส่งจดหมายหรืออีเมล์ ในการบอกโปรโมชั่นหรือข่าวสารต่างๆ นั่นแสดงให้เห็นว่าการส่งจดหมายยังคงเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กร
-แม้บางคนบอกว่าการใช้จดหมายจะสู้โลกโซเชี่ยลมีเดียไม่ได้แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังติดต่อผ่านจดหมายหรืออีเมล์เป็นหลัก

4.การสนับสนุนด้านการตลาดโดยการพูดถึงสินค้าและบริการของบริษัท

-มีการให้คำจำกัดความของการสนับสนุนการตลาดนี้ว่าเป็นรูปแบบการตลาดที่ทำให้ลูกค้าพูดถึงสินค้าและบริการในปัจจุบันของบริษัท
-ทำควบคู่ไปกับการกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เช่น การทำ Testimonials และส่งจดหมายข่าว เพื่อ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร
-ถือว่าเป็นการทำ Testimonials เบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มลูกหน้าใหม่เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการจากคำชักชวนของเพื่อน

5.สร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนออนไลน์

-การรวมกลุ่มในชุมชนออนไลน์ เช่น ตั้งกลุ่มในไลน์ เฟซบุ๊ค จะทำให้ลูกค้าคุยแบบกันเอง ไม่ต้องถือตัวมาก ทำให้รู้สึกสบายใจในการพูดคุย
-ลูกค้าพูดถึงสินค้าและบริการได้แบบตรงไปตรงมา

6.ระบบตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า

-37% ขององค์กรมองว่าความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้พวกเขาปรับสินค้าหรือบริการได้ตามต้องการของท้องตลาด
-ระบบจะบ่งชี้ว่าลูกค้ามีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำหรือไม่ ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของการตลาดกับกลุ่มลูกค้าได้
ทำให้ให้นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจพิจารณาว่าจะพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไปอย่างไร

7.ทำแคมเปญ Cross Sell / Upsell

-Cross sell คือ การแนะนำสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้กับลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากับบริษัทอยู่แล้ว
-Upsell คือ การแนะนำสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมที่มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าที่ลูกค้ากำลังสนใจ
-เป็นการสร้างรายชั้นดีเข้าบริษัทแถมยังดีกว่าการต้องหาลูกค้าใหม่ด้วย

8.การตลาดแบบแนะนำบอกต่อ

-Word of mouth ใช้การโปรโมทด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปาก
-ให้รางวัลเมื่อลูกค้าแนะนำทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์
-92% ของลูกค้าเชื่อการตลาดแบบบอกต่อ พร้อมซื้อเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า เมื่อคนบอกต่อนั้นเป็นเพื่อนของตน
-36% บอกว่าการบอกต่อเชื่อถือได้เกือบ 100% เพราะมาจากคนใกล้ตัว
สิ่งเหล่านี้คือเรื่องราวของการทำ B2B Marketing ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอน

บริษัท บิ๊กบีท แบงค็อก จำกัด
สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดทุกรูปแบบสำหรับธุรกิจแบบ B2B ซึ่งมี 3 บริการที่เป็นเสาหลัก ได้แก่

1. บริการการตลาดแบบ B2B
2. บริการวางแผนสนับสนุนการขายแบบจัดอีเวนต์
3. บริการวางแผนการตลาดแบบดิจิทัล

B-marketing (B2B Marketing Platform)
เป็นเครื่องมือทางการตลาด เราพัฒนาฟังก์ชันมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเสียงตอบรับจากลูกค้า และประสบการณ์ด้านการตลาดแบบ B2B กว่า 20 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าให้ได้ โดยใช้เทคนิค ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการตลาดแบบ B2B