2018.05.31

B2B Marketing

ROMIคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่มีประสิทธิภาพสูง

ROMIคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่มีประสิทธิภาพสูง

เราจะสังเกตเห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น พวกเขามีการใช้การตลาดแบบB2B
เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจมานานแล้ว นอกจากนี้พวกเขายังได้ทำการวิจัยและศึกษาข้อมูลหลากหลายรูปแบบ
เกี่ยวกับการตลาดแบบ B2B อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ว่ากันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา
กลับมีความล่าช้าในการเริ่มนำการตลาด แบบ B2B เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเห็นบริษัท B2B ทั่วโลก
หลายแห่งขยายตัวด้วยการใช้ประโยชน์จากทางด้านการตลาดแบบนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ (ภายในหนึ่งหรือสองปี)
การใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดแบบนี้เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ขาดไม่ได้
สำหรับธุรกิจ B2B ในอาเซียน

ดังนั้นผมจึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้แนะนำการตลาดแบบ B2B ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันให้กับ บริษัท B2B ทุกแห่งในประเทศไทยครับ
บริษัทที่จัดจำหน่าย MA (Marketing Automation) ในประเทศญี่ปุ่นได้ทำการสำรวจตลาด B2B เมื่อปีที่แล้วและค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

ลำดับแรก คือรายละเอียดข้อมูลรายการกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัท B2B กำลังดำเนินการและมีประสิทธิภาพสูง

1:สร้าง / อัพเดท / ปรับปรุงเว็บไซต์(25.8%)
2:ออกนิทรรศการ(20.6%)
3:Postal Mail(11.6%)
4:โฆษณาทางหนังสือพิมพ์•วิทยุ•นิตยสาร(11.6%)
5:จัดสัมมนา(9.4%)
6:คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง(9.0%)
7:WebAds(Pure Ads)(9.0%)
8:WebAds(Listing Ads)(8.6%)

สิ่งที่ผมอยากให้ความสนใจสำหรับการสำรวจครั้งนี้ คือข้อ 6 「คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง」ครับ ในแบบสำรวจนี้
เราแบ่ง WebAds ไว้เป็นหมวดหมู่ นั่นหมายความว่าผลกระทบที่นอกเหนือจาก WebAds ต่างๆเหล่านี้
เราจะเริ่มพบใน “คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง” ในอดีตที่ผ่านมา คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเมื่อเทียบกับ WebAds ชนิดต่างๆ
จะมีคะแนนที่ต่ำกว่า แต่ถ้าคุณได้เข้าใจประสิทธิภาพ ประโยชน์ ความจำเป็นของ「คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง」
และผลตอบแทนการลงทุน (ROMI) ความสนใจของคุณในการที่จะพัฒนากลยุทธ์ทางด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจะมีมากขึ้นครับ

ลำดับต่อไป คือรายละเอียดการสำรวจปริมาณของ Lead Generation

・เพียงพอ(6.9%)
・ค่อนข้างพอ(12.6%)
・ไม่สามารถตอบได้(46.4%)
・ไม่พอ(21.4%)
・ไม่พอเลย(12.6%)

สิ่งที่ผมอยากให้ความสนใจสำหรับการสำรวจครั้งนี้คือ 46% ของบริษัททั้งหมด ที่เลือกตอบว่า「ไม่สามารถตอบได้」
หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัททั้งหมดที่ได้ทำการสำรวจไม่สามารถวัดหรือประเมินได้ว่า
บริษัทของตนมีปริมาณ Lead ที่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งแปลว่าบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถจัดการว่า Lead ที่พวกเขาได้รับ
จากการเข้าร่วมนิทรรศการหรือการจัดสัมมนาต่างๆส่งผลงอกเงยทางด้านธุรกิจมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเป็นเพราะพวกเขา
ไม่สามารถใช้ Marketing Tools อย่าง MA หรือ CRM ได้อย่างเต็มที่
นอกจากนั้น เราได้สำรวจต่อว่า「เพราะสาเหตุใดถึงไม่พอ?」 51% ตอบว่า「เพราะยอดขายไม่ถึงเป้าที่กำหนด」
และ 37% ตอบว่า「เพราะไม่สามารถส่งผลงอกเงยทางด้านธุรกิจได้ทันที」
เนื่องจาก Lead โดยทั่วไปจะไม่สามารถส่งผลงอกเงยทางด้านธุรกิจได้ทันที แต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือ
ทำอย่างไรจึงจะสามารถ Attract Lead และ Convert Lead ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงควรหันมาให้ความสนใจ
การลงทุนทางด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมากยิ่งขึ้นครับ

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่การใช้เครื่องมือทางการตลาดที่มีราคาแพงครับ แต่สิ่งที่จำเป็นในยุคดิจิท้ัลสำหรับการตลาด
แบบ B2B คือ「สิ่งที่สามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อกับลูกค้า」「สิ่งที่สามารถช่วยให้เราถูกค้นหาเจอ」และ
「สิ่งที่สามารถช่วยให้เราสามารถแชร์ข้อมูล」และสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญในการลงทุนจะไม่ใช่เครื่องมือครับแต่จะเป็นคอนเทนต์