2018.06.18

Survey

เหตุใดการทำ CRM ถึงจำเป็นต่อการทำธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความมั่นคง
คู่แข่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แถมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยุคดิจิตอลที่เรา
กำลังใช้ชีวิตอยู่หากลูกค้าพึงพอใจจะเกิดการบอกต่อแต่ถ้าไม่พอใจก็จะต่อว่าแบบ
ตรงไปตรงมา เชื่อหรือไม่ว่าทุกวันนี้หลายองค์กรเกิดขึ้นและดับลงได้เพราะโซเชี่ยลมีเดีย
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM คือกระบวนการติดตามพร้อมวิเคราะห์การตอบโต้
ข้อมูลทั้งหมดที่องค์กรมีกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายซึ่งมันมีเหตุผลสำคัญที่ธุรกิจ
จำเป็นต้องทำ CRM ประกอบไปด้วย

1.เพื่อแนวทางในอนาคตของธุรกิจ – หากมองเรื่องของการเงินคุณสามารถใช้ CRM
เป็นแนวทางในอนาคตของธุรกิจได้ ผู้บริหารใช้ Dashboard CRM เพื่อเป็นตัวชี้วัด
ในการสร้างโอกาสเพื่อความเปลี่ยนแปลงให้องค์กร หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดเข้าถึง
เครื่องมือเกี่ยวกับยอดขายได้ง่ายขึ้นรวมถึงกิจกรรมด้านการตลาดและแคมเปญต่างๆ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสามารถดูได้ว่าใครในองค์กรมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นต้น

2.เพื่อการเติบโตของธุรกิจ – องค์กรสามารถใช้ CRM เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจได้
เช่น การสั่งให้พนักงานขายแบบ Cross-Selling หรือ Up-Selling , สร้างผลิตภัณฑ์
หรือโอกาสทางการตลาดใหม่ๆกระตุ้นประสิทธิภาพ Telesales ขององค์กรเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้างช่องทางใหม่ๆ

3.สร้างกระบวนการที่ประสบความสำเร็จแล้วทำซ้ำ – ระบบ CRM สามารถเพิ่มยอดขาย
ได้ดีที่สุดหรืออย่างน้อยการบริการต่อลูกค้าจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้
การปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดเป็นประจำจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ในองค์กรลงด้วย
อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเกิดการทำซ้ำเรื่อยๆ

4.ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าที่มีความซับซ้อน – ความสามารถของคนเราในการ
ใช้โอกาสที่มีให้ดีขึ้นกับการเก็บโอกาสของตัวเองทิ้งไปมีปริมาณเท่าๆ กัน CRM จึงเหมือน
เป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดโลกอันแสนซับซ้อนโดยไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะผิดหวัง
เพราะได้มีการเรียนรู้ลูกค้าจากพฤติกรรมมาก่อนแล้ว

5.ช่วยกำจัดความเสี่ยง – ยกตัวอย่างง่ายๆ กรณีหัวหน้าฝ่ายขายคนเก่าลาออกไป
หากไม่มี CRM เข้ามาช่วยเหลือเมื่อคนใหม่เข้ามาก็ต้องเหมือนเริ่มงานใหม่ทั้งหมด
แต่เมื่อมีระบบ CRM ก็จะสามารถช่วยติดตามเรื่องของฐานลูกค้า ข้อมูลต่างๆ
ให้ดำเนินงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาแถมลูกค้าเองก็ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกจากการ
ได้รับบริการไม่ดีอีกด้วย

6.เรียนรู้ว่าการให้บริการลูกค้าคือสิ่งสำคัญ – เพื่อการปรับปรุงสินค้า บริการ หรือแม้แต่
กระบวนการเข้าหาลูกค้าให้เหมาะกับองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นี่คือวิธีทรงประสิทธิภาพสำหรับการแข่งขัน เพราะ CRM สามารถจับข้อมูลรายละเอียด
พร้อมพฤติกรรมลูกค้าได้ง่ายช่วยให้ฝ่ายการตลาดนำเอารายละเอียดดังกล่าวไปพัฒนาต่อ
จากเหตุผลต่างๆ เหล่านี้คงทำให้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วว่าเหตุใดการทำ CRM
จึงมีความจำเป็นมากๆต่อธุรกิจ หากต้องการให้ประสบความสำเร็จจงเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

บิ๊กบีท แบงค็อก
สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดทุกรูปแบบสำหรับธุรกิจแบบ B2B ซึ่งมี 3 บริการ
ที่เป็นเสาหลัก ได้แก่

1. บริการการตลาดแบบ B2B
2. บริการวางแผนสนับสนุนการขายแบบจัดอีเวนต์
3. บริการวางแผนการตลาดแบบดิจิทัล

B-marketing (B2B Marketing Platform)
เป็นเครื่องมือทางการตลาด เราพัฒนาฟังก์ชันมา
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเสียงตอบรับจากลูกค้า และประสบการณ์ด้านการตลาดแบบ B2B
กว่า 20 ปีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าให้ได้ โดยใช้เทคนิค
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการตลาดแบบ B2B