2018.06.28

B2B Marketing

MA (Marketing Automation) คืออะไร?

MA (Marketing Automation) คืออะไร?

Marketing Automation เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น โดยการบริหารการตลาด รูปแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้กับกิจกรรมทางการตลาดขององค์กรแบบ B2B จำนวนมาก การตลาดแบบ B2B นั้นถือกำเนิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและจากการวิจัยต่างๆ นั้นเองก็ได้มีการตลาด รูปแบบอื่นๆ อย่าง CRM, SFA, MA เกิดขึ้นตามมา เมื่อเร็วๆ นี้ ในกรุงเทพฯ บ้านเรา คำว่า ROI Marketing, Lead Generation อาจจะเคยผ่านหูผ่านตา เข้ามาให้เราได้ยินได้เห็นบ้าง ซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณให้เรารู้สึกได้ว่าคลื่นการตลาดแบบ B2B กำลังหลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน แต่หลายครั้งที่มักมีคำถามว่า แต่แรกแต่เดิมนั้น รูปแบบการบริหารการตลาดนี้คืออะไร ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจึงจะต้องสรุปเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อ
“การบริหารการตลาดแบบ MA ที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน” มาให้ท่านได้ฟังกันสักเล็กน้อย

MA SFA และ CRM แตกต่างกันอย่างไร?

MA (Marketing Automation): Marketing Automation System

MA เป็นรูปแบบเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ซึ่งมีเป้าหมายคือการส่งมอบความรู้ ไปยังลูกค้าที่มีความชัดเจนสูง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบ ดิจิทัลที่เน้นเว็บไซต์เป็นหัวใจหลัก

SFA (Sales Force Automation): ระบบสนับสนุนการขาย

SFA เป็นรูปแบบเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย มีเป้าหมายคือการลดระยะเวลาตั้งแต่ การพัฒนาอัตราการลงนามทำข้อตกลงหรือทำสัญญาข้อตกลงผ่านการจัดการข้อมูลองค์กร ข้อมูลพนักงาน ช่วยมองเห็นความเป็นไปของสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการหารือ ทางธุรกิจบนการทำงานแบบ Pipeline ได้

CRM (Customer Relationship Management): ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้า

CRM เป็นรูปแบบเครื่องมือที่มีเป้าหมายคือการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าในระยะยาว(LTV) ผ่านการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวบรวมข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประวัติการใช้งาน และจัดให้มีระบบรองรับที่มีความละเอียดเพื่อตอบสนองลูกค้าแต่ละท่าน เป็นต้น

หากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ MA นั้นคือส่วนที่ฝ่ายการตลาดใช้ ส่วน SFA หรือ CRM นั้น เป็นส่วนที่ใช้โดยหัวหน้าฝ่ายขาย โดยการตลาดแบบ B2B ฝ่ายการตลาดจะใช้ MA และ Lead ที่ได้จากการจัดกิจกรรมจริงหรือจากสื่อดิจิตอล เช่น งานนิทรรศการหรือเว็บไซต์ จากนั้น ถึงส่งต่อไปยังฝ่ายขายเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ที่จะเป็นลูกค้าในอนาคต ด้าน SFA หรือ CRM นั้น ฝ่ายขายจะใช้รูปแบบการตลาดดังกล่าวควบคุมข้อมูลและทำให้เห็น ความเคลื่อนไหวแบบครบวงจรตั้งแต่การเจรจาทางธุรกิจกับฝ่ายขายและผลลัพธ์เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่าย (ROMI)

ข้อชี้แจงประเด็นสำคัญของการบริหารการตลาดรูปแบบ MA (Marketing Automation) ซึ่งมีรายละเอียดด้านฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้

1. ฟังก์ชั่นจัดการข้อมูล Lead
ฟังก์ชั่นนี้สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้านการตลาดได้ เช่น ข้อมูลประวัติความเคลื่อนไหว ข้อมูลส่วนบุคคลของ Lead นอกจากนี้ยังสามารถจัดการข้อมูลนามบัตรที่ได้จากงานนิทรรศการ และข้อมูลการร้องขอเอกสารต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์ด้วย

2. ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการดูแลพร้อมทั้งสร้างหน้าหลักเว็บไซต์ (Landing page)
และแบบฟอร์มเว็บไซต์ (web form) ฟังก์ชั่นนี้สามารถสร้างแบบฟอร์มเว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูลสมัครสัมมนาหรือหน้าหลักเว็บไซต์ (Landing page) ได้ง่าย แม้ผู้ใช้งานจะไม่มีความรู้ด้าน HTML หรือ CSS มาก่อน

3. ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการและส่งอีเมล์
ฟังก์ชั่นนี้สามารถจัดทำการส่งอีเมล์เกี่ยวกับข้อมูล Lead ภายในการบริหารการตลาดแบบ MA (Marketing Automation) ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอีเมล์แบบ HTML ที่สร้าง ความสนใจอย่างโดดเด่นได้ผ่านหน้าจอที่มีสื่อประกอบการนำเสนอด้วย ยิ่งไปกว่านั้นระบบ ยังสามารถแจ้งอัตราการเปิดดูและอัตราการคลิกจากที่ส่งไปทั้งหมดได้อีกด้วย

4. ฟังก์ชั่นการติดตามและวิเคราะห์เว็บไซต์
ฟังก์ชั่นนี้สามารถเชื่อมโยง Access log และข้อมูลส่วนบุคคลได้ว่า Lead เข้าชมเพจใดบนเว็บไซต์บ้าง

5. ฟังก์ชั่นตั้งค่าแคมเปญและซีนาริโอ
ฟังก์ชั่นนี้สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการส่งอีเมล์ติดตาม (Follow email) ที่ผู้ใช้รับบริการระบบ การทดลองใช้ (Trial service) ตัวอย่างเช่น Lead ที่ได้รับมาจากงานนิรรศการ ที่เข้าถึงคอลัมน์ มากกว่า 5 หน้าในหนึ่งเดือน

6. ฟังก์ชั่นการให้คะแนน
เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถจัดลำดับความสำคัญหรือประเมินเชิงปริมาณที่คงที่โดยให้คะแนนกับข้อมูลที่ Lead สังกัด เช่น ตำแหน่ง ขนาดขององค์กร และประวัติการเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร

ฝ่ายการตลาดใช้ MA ดังกล่าวแล้วหาข้อมูลผู้ที่อาจเป็นลูกค้าตามที่ต้องการในอนาคต (MQL) จากนั้นส่งข้อมูลให้ฝ่ายขาย โดยฟังก์ชั่นเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่หาข้อมูลลูกค้าคาดหวังในอนาคต แต่เป็นการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตจากข้อมูลที่ได้ สิ่งที่ควรลงทุน ไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นเนื้อหา

MA (Marketing Automation) มีเครื่องมือที่ใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆ มากมายตั้งแต่สำหรับ ผู้ผลิตระดับสากลไปจนถึงการผลิตในประเทศ ดังนั้นจะดีกว่าถ้าหากเราเลือกเครื่องมือโดยพิจารณา ดูจากว่า เราต้องการจะทำอะไร? ต้องการจะทำให้ถึงแค่ไหน? มีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่แม้ว่าจะติดตั้ง MA (Marketing Automation) แต่อาจยังไม่ได้ใช้งาน ระบบให้เต็มประสิทธิภาพ เช่น การใช้งานระบบนี้เพียงแค่กับการส่งอีเมล์เพียงอย่างเดียว สำหรับบริษัทเรา การเรียก MA (Marketing Automation) อาจฟังดูน่าอายแต่ในการทำการตลาด แบบ B2B นั้น ทางเรามีเครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิตอลที่เรียกว่า ‘B-marketing’ ที่ได้รวบรวม เฉพาะฟังก์ชั่นขั้นต่ำพื้นฐานเอาไว้ให้อย่างพรั่งพร้อม หากท่านสนใจ สามารถมาทำความรู้จักและลองสัมผัสระบบของเราได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

ท่านยังสามารถรับชมตัวอย่างระบบและหากท่านใดที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.bigbeat-bkk.co.th/th/contact/registration.php