2020.02.03

Like a Rolling Stone

ประตูสู่ตลาดอาเซียน

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการทำธุรกิจการค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอาเซียน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างมั่นคง และรัฐบาลไทยเองก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ คือมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงยังมีการผลักดันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศไทยด้วยรูปแบบ Digital Transformation (การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในโครงการ “ไทยแลนด์ 4.0” อีกด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อ 2 ปีที่แล้ว บริษัท Bigbeat Inc. จึงก่อตั้งสำนักงานต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร และเริ่มให้บริการในการบริหารงานลูกค้า (Client Service) ในประเทศไทย รวมถึงตลาดอาเซียนที่นอกเหนือจากในประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งในครั้งนี้ เราจึงได้เรียนเชิญคุณ Charlie Kaneko ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธาน และควบคู่ตำแหน่งกรรมการผู้บริหารของบริษัท Bigbeat Bangkok มาพูดคุยให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ

“สวัสดีครับคุณ Charlie วันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรา ก่อนอื่น ช่วยบอกให้เราทราบว่าอะไรคือเป้าหมายของบริษัท Bigbeat Bangkok ครับ”

ครับ บริษัท Bigbeat Bangkok เริ่มทำธุรกิจโดยเป็นบริษัทตัวแทนด้านการตลาดระหว่าง 2 บริษัท (B2B Marketing Agency) ซึ่งในปัจจุบันนี้ให้การสนับสนุนการตลาดให้แก่องค์กรสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดประเทศไทยหรือในอาเซียนเป็นหลัก

โดยพื้นฐานแล้วเราให้บริการ 3 อย่างดังต่อไปนี้

  1. ให้คำปรึกษาการตลาดระหว่าง 2 บริษัท B2B การวางแผนการตลาด และการใส่ใจในความต้องการของลูกค้า (Marketing Planning, Localization)
  2. ทำการตลาดเชิงกิจกรรม นิทรรศการ สัมมนา และการสร้างฐานลูกค้า (Exhibition, Seminar, Lead Generation)
  3. ทำการตลาดเชิงดิจิตอล การสร้างคอนเทนต์การตลาด โดยการใช้สื่อซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และการตลาดผ่านวีดีทัศน์ (Contents Marketing, Facebook Marketing, Influencer Marketing, Video Marketing)

“จนถึงตอนนี้มีผลงานในวงการธุรกิจไหนมาบ้างแล้วครับ?”

เราดำเนินการในด้านธุรกิจความงาม ธุรกิจด้าน ICT และธุรกิจด้านพลังงานครับ โดยลูกค้าหลัก ๆ แล้วเป็นองค์กรสัญชาติญี่ปุ่นที่มุ่งจะเข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย และตลาดอาเซียน ผมคิดว่าต่อจากนี้จะร่วมมือกับ Bigbeat สำนักงานโตเกียว เพื่อให้บริการแก่ Global Company ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศที่อยู่ในระดับโลกที่มีความต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนด้วยเช่นกันครับ

 

“ถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัท Bigbeat Bangkok ก็ต้องให้บริการรองรับต่อตลาดอาเซียนประเทศอื่น ๆ ด้วยสินะครับ นอกจากไทยแล้วคาดว่าจะขยายกิจการไปในตลาดประเทศไหนหรือครับ?”

 

ใช่แล้วครับ ทางเราได้เพิ่มตลาดประเทศอื่น ๆ ในตลาดอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ บริษัท Bigbeat Bangkok ดำเนินการโดยมีประเทศไทยเป็นฐานที่ตั้งก็จริง แต่เราให้บริการในตลาดในอาเซียนประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์  ฮ่องกง อินโดนีเซีย  เวียดนาม   เป็นต้น ในตลาดเหล่านี้เราให้บริการการตลาดเชิงดิจิตอล ซึ่งจะผลิตคอนเทนต์ในภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ พร้อมทั้งจัดแสดงบูธในงานนิทรรศการสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย ผมจะยกตัวอย่างมาอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้พวกเรากำลังขยายแคมเปญการตลาดของผลิตภัณฑ์ IT จากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่า “Kintone” ในเมืองจาการ์ตา ทั้งนี้ในเว็บไซต์และเพจของ Facebook ในจาการ์ตานั้นดำเนินการโดยใช้ภาษาอินโดนีเซีย แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือการออกแบบการตลาดในตลาดจาการ์ตาไว้ในเบื้องต้นก่อน เช่น วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องแก้ไข  เป้าหมาย เป็นต้น โดยเป้าหมายของแคมเปญนี้คือสร้างความรู้สึกเห็นร่วมต่อปรัชญาแนวคิดของ “Kintone” ในการเพิ่มการรับรู้ของ แบรนด์ และสร้างชื่อเสียงเผยแพร่ออกไปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ให้แบรนด์ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนา และหัวข้อที่เล่าปากต่อปากกันได้

“รบกวนบอกให้ทราบถึงงานจัดแสดงในโครงการที่ตั้งใจจะทำใน 2 ปีนี้ด้วยครับ”

เรามีหัวข้อที่จะจัดดำเนินการคือ“Japan Recommend IT” ในงาน “CEBIT ASEAN Thailand” ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นงานนิทรรศการ IT สำหรับธุรกิจแบบ B2B เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยครับ ซึ่งเราวางแผนที่จะแนะนำเทคโนโลยีทาง IT อันยอดเยี่ยมของประเทศญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่องค์กรในประเทศไทยและอาเซียน

นอกจากนี้ในธุรกิจด้านความงามได้มีการวางแผนงานเช่นเดียวกันในงาน “ASEANbeauty” (ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเปลี่ยนชื่อเป็น COSMOPROF CBE ASEAN Bangkok) และจัดแสดงภายใต้หัวข้อ “Japan Recommend” และพวกเราไม่เพียงแต่สร้างบูธในงานจัดแสดงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พวกเรายังให้ความสำคัญกับประสิทธิผลที่จะทำให้เกิด Business Development ผ่านงานจัดแสดงอีกด้วย

“หมายความว่าไม่ใช่แค่เพียงออกแบบดีไซน์และจัดสร้างบูธอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีนโยบายและมาตรการทุกประเภททั้งก่อนและหลังงานจัดแสดงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดแสดงบูธอีกด้วยสินะครับ?”

ครับ ไม่เพียงแต่สร้างบูธในงานจัดแสดงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมเข้ากับการตลาดดิจิตอล ยกตัวอย่างเช่น การทำเพจเฟสบุ๊ค เขียนบทความลงบล็อก หรือบางกรณีอาจมีการทำ Outbound call ในช่วงหลังจบงานจัดแสดงเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาทางธุรกิจครับ เป้าหมายก็คือ Business Development นั้นเองครับ แม้ความต้องการของลูกค้าอาจจะแตกต่างกันไป  แต่พวกเราจะต้องทราบก่อนว่าวิสัยทัศน์ของลูกค้าคืออะไร ต้องการดำเนินการสิ่งใดในประเทศไทยหรือในอาเซียน รวมถึงตรวจสอบเป้าหมายทางการตลาดของลูกค้าเหล่านั้น และจะร่วมกันคิด กำหนดว่าต้องตั้งเป้าหมายอย่างไรและต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ครับ

“ช่วยบอกเป้าหมายต่อจากนี้ในอีก 2 ปีข้างหน้าและเป้าหมายในอนาคตของบริษัท Bigbeat Bangkok ให้ฟังได้ไหมครับ”

 

เป้าหมายของ Bigbeat ในตอนเริ่มแรกคือการขยายธุรกิจให้เป็นสากลครับ ซึ่ง Bigbeat Bangkok เป็นก้าวแรกที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้น เราได้ลงทุนกับบุคลากรหนุ่มสาวชาวไทยของสำนักงานในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกับที่ทำการในสำนักงานโตเกียว และให้พวกเขาคิดด้วยตนเอง โดยที่พวกเราจะคอยส่งเสริมให้พวกเขาได้ทำงานที่อยากทำครับ และผมคาดหวังว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ พนักงานทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับอนาคตของ Bigbeat และสามารถค้นพบอนาคตของ Bigbeat ที่จะเติบโตต่อไปกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้ครับ

“รบกวนบอกกลยุทธ์ของ Bigbeat Bangkok ต่อจากนี้ให้ฟังได้ไหมครับ”

เรามีกลยุทธ์ในระยะสั้นถึงระยะกลาง 3 ข้อดังต่อไปนี้ครับ

1) สนับสนุนองค์กรสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ตลาดประเทศไทยและอาเซียนในด้านการตลาด

2) สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่ระดับสากลที่เป็นบริษัทลงทุนจากต่างประเทศซึ่งกำลังพยายามเข้าสู่ตลาดอาเซียน ด้วยการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่าง Bigbeat Japan และ  Bigbeat Bangkok

3) สนับสนุนการตลาดขององค์กรสัญชาติไทยที่กำลังพยายามเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

“ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณ Charlie มากเลยนะครับ!”

บริษัท Bigbeat Inc. คือ บริษัทตัวแทนการตลาดระหว่าง 2 บริษัท (B2B) ที่มีผลการดำเนินงานและประสบการณ์ยาวนานถึง 25 ปี และมีผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน

หากบริษัทท่านมีความสนใจที่จะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน เชิญเข้ามาปรึกษาเราได้ทุกเมื่อเลยนะครับ!  Bigbeat Bangkok ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบการบริการทางการตลาดแบบครบวงจรให้แก่ทุกท่านครับ