2020.02.19

Case Study

แคมเปญการตลาดดิจิทัลของ kintone ในกรุงจาการ์ตา

สื่อสารอะไรและอย่างไรในประเทศอินโดนีเซีย?

เมื่อต้องการจะนำเสนอวิสัยทัศน์องค์กรหรือผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก อาทิ ความเป็นมาการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในประเทศดังกล่าว เช่น ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา เป็นต้น ซึ่งในครั้งนี้เราจะขอแนะนำกรณีตัวอย่างของการทำการตลาดแบบดิจิตอลในประเทศอินโดนีเซียของ Cybozu Inc ซึ่งเป็นองค์กร IT สัญชาติญี่ปุ่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Bigbeat Bangkok ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้าน Service Marketing (การตลาดบริการ) ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)

ตั้งเป้าหมายไว้ที่ตลาดจาการ์ต้า

Cybozu Inc คือ องค์กรสัญชาติญี่ปุ่นที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่ให้บริการคลาวด์เพื่อดำเนินธุรกิจ โดยควบรวมข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ และการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน กลายเป็นเครื่องมือชิ้นเดียว ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ “kintone” ซึ่งเป็นคลาวด์แพลทฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

kintone คือ ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรสัญชาติญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ใน ASEAN เช่น ไทย เวียดนาม และลาว นำมาใช้ในการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในประเทศอินโดนีเซียยังมุ่งที่จะขยายธุรกิจไปสู่องค์กรท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซีย จึงลงมือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงดิจิตอลร่วมกัน โดยโฟกัสไปยังกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานบริษัทในจาการ์ต้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจก่อนเป็นลำดับแรก

<kintone Indonesia Website> https://aqi.co.id/service/kintone/id/

การนำเสนอวิสัยทัศน์องค์กรทางการตลาดดิจิตอล

ก่อนเริ่มออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด เราลงมือสรุป “Objective” “Who” “What” ในแผนงานนี้ให้ชัดเจนและถูกต้องขึ้นมาก่อน แน่นอนว่า kintone เป็นผลิตภัณฑ์ที่องค์กรสัญชาติญี่ปุ่นจำนวนมากใน ASEAN ใช้งานอยู่แล้ว แต่การขยายผลิตภัณฑ์ในลำดับถัดไปคือการให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการนี้ด้วย นอกจากนี้ Cybozu ยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์แค่เพียง kintone อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักภายในประเทศญี่ปุ่นในนามของบริษัทที่ “เปลี่ยนองค์กรด้วยการทำงานเป็นทีม” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรอีกด้วย

พวกเราคิดว่าหากต้องการที่จะให้องค์กรท้องถิ่นในอินโดนีเซียเลือกใช้ kintone การทำให้ผู้คนเข้าใจและเห็นร่วมกับปรัชญาองค์กรของ Cybozu น่าจะเป็นทางลัดที่ดีกว่า ด้วยเหตุนี้จึงดำเนินการกำหนด Targeting ผู้เข้าชมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกับเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ และวางแผนการตลาดเชิงดิจิตอลเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้

 

 

 

หลังจากนี้ 1 ปี จะสามารถเข้าถึงผู้บริหารสูงสุดภายในองค์กร(Top Management)ในจาการ์ตาได้มากเพียงใด?

การ Targeting ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เพียงสื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรของ Cybozu ให้กับผู้ประกอบการหรือพนักงานบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องสื่อสารไปสู่บุคคลที่เป็น Top Management ขององค์กรด้วย เพื่อให้ในอีก 1 ปีให้หลัง พวกเขาเหล่านั้นจะตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่การเพิ่มผลิตผล ประสิทธิภาพของกิจกรรมองค์กร และยังเป็นการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานของพนักงานอีกด้วย ถึงเวลานั้นทุกคนก็น่าจะนึกถึงโลโก้สีเหลืองของ kintone

Localize First

ประเทศญี่ปุ่น Cybozu บริหารจัดการสื่อของตนเองที่เรียกว่า “Cybozushiki” อยู่ ซึ่งมีหน้าที่สื่อสารว่าเขากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งใดอยู่และบอกให้ทราบถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมผ่านเนื้อหาบทความและสื่อต่าง ๆ

วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมีส่วนที่แตกต่างจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่มาก จึงจำเป็นต้องปรับให้เนื้อหาสื่อดิจิตอลและแบรนด์อิมเมจมีความเหมาะสม (Localize) กับการตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “kintone” ทราบมาว่าแต่เดิมมีแรงบังดาลใจมาจาก “Golden Cloud (ก้อนเมฆสีทอง)” ของซุนโกคู ซึ่งสื่อให้ทราบถึงแนวความคิดของ Cybozu ที่ต้องการจะนำเสนอการให้บริการคลาวด์ได้เป็นอย่างดี และในประเทศอินโดนีเซียเองแอนิเมชัน “ดราก้อนบอล” ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ในประเทศอินโดนีเซียยังเรียก “Golden Cloud” ว่า “Awan Kinton” นับเป็นคำที่ทุกคนเป็นที่รู้จักกันทั่วอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตัดสินใจจะใช้ชื่อ “Awan Kinton” กับดิจิตอลมีเดียที่นำเข้าไปเผยแพร่ในตลาดอินโดนีเซียในครั้งนี้และตัดสินใจที่จะเริ่มทำแคมเปญ

สำหรับเนื้อหาบทความ เราหยิบมาจากบล็อกของ “Cybozu-shiki” โดยคัดเลือกเนื้อหาที่คิดว่าผู้ประกอบการและพนักงานในประเทศอินโดนีเซียน่าจะมีความรู้สึกร่วมด้วยขึ้นมาก่อน และปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษาอินโดนีเซีย เพื่อส่งไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

<Awan Kinton Website> https://awan-kinton.com/

การตลาดทาง Facebook เพื่อเชิญชวนให้เข้าสู่เว็บไซต์

น่าตกใจที่จำนวนผู้ใช้งาน Facebook ในอินโดนีเซียสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และยังเป็นโซเชียลมีเดียแพลทฟอร์มที่มีผู้ใช้งานสูงที่สุดในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย จึงรู้สึกได้ถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในจาการ์ตาได้เป็นวงกว้างอย่างแน่นอน ทั้งยังสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรของ Cybozu ได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้้ พวกเราจึงตัดสินใจใช้ Facebook อย่างต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนผู้อ่านเข้ามายังเว็บไซต์

ให้การสนับสนุนทางการตลาดเพื่อความสำเร็จของกิจการ

Bigbeat Bangkok เป็นผู้จัดการดูแล ทั้ง Facebook Page และเว็บไซต์ของ “Awan Kinton” โดยจัดการลงบทความในเว็บไซต์ของ “Awan Kinton” เดือนละ 4-8 ครั้ง เพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการและพนักงานบริษัทในจาการ์ตาตระหนักรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีม นอกจากนั้น ใน Facebook Page ของ “Awan Kinton” ก็ยังมีการจัดแคมเปญทุกสัปดาห์ เพื่อให้เนื้อหาในเพจมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากเริ่มจัดแคมเปญมาได้ 3 เดือน ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 6,000 ราย และในอีก 1 ปีให้หลัง คาดว่าน่าจะเป็นที่กล่าวขานจากบรรดาผู้ประกอบการและพนักงานบริษัทจำนวนมากในจาการ์ตาว่าเป็น “บริษัทโลโก้สีเหลืองที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม” อย่างแน่นอน

<Awan Kinton Facebook> https://www.facebook.com/AwanKintonIndonesia

บริษัท Bigbeat Inc. คือ บริษัทตัวแทนการตลาดระหว่าง 2 บริษัท (B2B) ที่มีผลการดำเนินงานและประสบการณ์ยาวนานถึง 25 ปี และมีผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน

หากบริษัทท่านมีความสนใจที่จะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน เชิญเข้ามาปรึกษาเราได้ทุกเมื่อเลยนะครับ!  Bigbeat Bangkok ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบการบริการทางการตลาดแบบครบวงจรให้แก่ทุกท่านครับ