2020.04.01

Video

การปรับปรุงครั้งใหญ่ของ “สวนลุมพินี” โอเอซิสใจกลางกรุงเทพฯ เริ่มต้นขึ้นแล้ว

การปรับปรุงครั้งใหญ่ของ “สวนลุมพินี” โอเอซิสใจกลางกรุงเทพฯ เริ่มต้นขึ้นแล้ว

กรุงเทพฯ เมืองใหญ่ซึ่งเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

กำลังจัดการซ่อมแซมและปรับปรุง “สวนลุมพินี” แหล่งพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง

ครั้งนี้ ปุ้ย ผู้ปฎิบัติงานในฐานะดีไซน์เนอร์ของ Bigbeat Bangkok จะพาไปชมการปรับปรุง “สวนลุมพินี” ในรูปแบบ VDO Report

อย่ารอช้า คลิกที่ภาพจอด้านล่าง แล้วตามไปดูพร้อมกันได้เลย !!