2020.05.25

B2B Marketing

B2B Brand จะรอดพ้นจากพิษโควิด-19 หรือไม่

การทำธุรกิจ B2B ในยุคความปกติใหม่

เชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายแบบที่เรียกได้ว่ายากจะหวนกลับในวิถีชีวิตของเราทุกคน ไม่เพียงแค่การดำเนินชีวิตเท่านั้น กระทั่งรูปแบบดำเนินการธุรกิจก็ยังต้องพลอยเปลี่ยนตาม การติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจโดยใช้แอพพลิเคชั่นอย่างเช่น Zoom หรือ Slack น่าจะยังคงความสำคัญอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลง แล้วถึงแม้ว่าการทำงานในรูปแบบ “มาทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกัน” การจัดประชุมสัมมนาประเภท “มารวมกันอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน” จะไม่สูญหายไปเลยเสียทีเดียว แต่ความต้องการแบบใหม่ ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การทำธุรกิจแบบเดินทางไปพบลูกค้าโดยตรงในกระบวนการธุรกิจอาจถูกบีบอย่างหนัก จนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระเสรีเหมือนก่อน ส่งผลเชื่อมโยงให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Marketing) ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รุดแซงหน้าการใช้ทรัพยากรบุคคลเพื่องานขาย

เปลี่ยนสู่การลงทุนในรูปแบบ Digital Marketing

ผลสำรวจของ REUTERS พบว่า ธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ APAC หันมามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนโยบายการตลาดประเภท Content Marketing (71.3%) การสร้าง Content บนเว็บไซต์ (68.4%) การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต หรือ SEM (67.4%) และ การทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ (67.4%)

ส่วนช่องทางการตลาดเพื่อให้ B2B Brand เข้าถึง Leads (ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า) ซึ่งกำลังได้รับการจับตามอง มีอาทิ การใช้อีเมล (44%) การใช้เครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (43%) กิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสด หรือ Live Event (41%) Content Marketing (36%) Social Media (22%)

ขณะเดียวกัน ผู้รับผิดชอบด้านการตลาดภายในบริษัทเองก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความพร้อมในการทำงานแบบมัลติอีเวนต์-มัลติชาแนล (Multi Event, Multi Channel) สามารถรับมือกับงานหลากหลายแขนงซึ่งได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในงานขายคงหนีไม่พ้น

– อยากเพิ่มยอดการติดต่อสอบถามในเว็บไซต์

– จดหมายข่าวทางอีเมลไม่ส่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ

– ไม่รู้ความต้องการของลูกค้า

– ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลบนนามบัตรได้อย่างเป็นระบบ

– ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านการตลาด

– ขาดความชำนาญในการใช้งานระบบตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation)

ปัญหาเหล่านี้ คือสิ่งที่คุณเองก็กำลังประสบอยู่ใช่หรือไม่?

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทสาขาจดทะเบียนในต่างประเทศส่วนมากมักไม่มีฝ่ายการตลาด ทำให้ต้องเผชิญกับภาวะเหนื่อยล้า อันเนื่องจากการรุกตลาดในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงด้วยกลยุทธ์การตลาดไร้ประสิทธิภาพ

คุณรู้หรือไม่ ว่าในแต่ละวันมีใครที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของคุณบ้าง?

Bigbeat Bangkok พร้อมนำเสนอ B-marketing เพื่อเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความกลัดกลุ้มด้านการขายและการตลาดในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานธุรกิจ ซึ่ง B-marketing นี้จะช่วยให้คุณรู้ทันทีว่ามีใครเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของคุณ โดยคุณสมบัติเด่นหลักๆของ

B-Marketing ประกอบด้วย 6 ข้อดังต่อไปนี้

  1. สามารถเข้าดูประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ได้
  2. สามารถประเมินรูปแบบการการตอบรับของลูกค้าในเชิงสถิติได้
  3. สามารถส่งอีเมลได้พร้อมกันในคราวเดียว
  4. สามารถสร้างจดหมายข่าวได้โดยใช้รูปแบบที่กำหนดไว้
  5. สามารถจำแนกแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า
  6. สามารถเข้าถึงอัตราส่วนการส่งถึง การเปิด และการคลิกอีเมล

ยกตัวอย่าง กรณีบริษัทของท่านประสงค์ที่จะมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าและส่งอีเมล เพื่อสำรวจเบื้องต้นว่าใครบ้างในกลุ่มลูกค้าของบริษัท มีความสนใจในสินค้าชนิดนั้น ๆ จากนั้นระบบจะทำการเก็บข้อมูลทำให้คุณรู้ได้ในทันทีว่ามีใครเปิดอ่านอีเมลบ้าง มีใครคลิกเข้าสู่หน้าแนะนำสินค้าในเว็บไซต์ของบริษัทบ้าง  เพียงเท่านี้ คุณก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าลูกค้าสนใจในสินค้าหรือไม่ ที่สำคัญยิ่งกว่าคือคุณสามารถเข้าดูได้กระทั่งจำนวนครั้งที่ลูกค้าคลิกเข้าชม รวมถึงลูกค้าเปิดดูหน้าใดในเว็บไซต์บ้าง  เมื่อเริ่มมองเห็นท่าทีของลูกค้าจากประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ในลักษณะเช่นนี้ การตั้งสมมติฐานว่าลูกค้าอาจกำลังต้องการสิ่งนี้ ลูกค้าอาจกำลังพิจารณามองหาสินค้าแบบใหม่ ย่อมไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ

คุณไม่คิดหรือว่าการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้จัดแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า เลือกส่งเอกสารรายละเอียดแนะนำสินค้าให้ตรงความต้องการ เลือกการส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนาให้แก่ผู้สนใจ จะเชื่อมโยงสู่การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดแบบไม่สูญเปล่า อีกทั้งยังเป็นการวางแผนงานซึ่งเปี่ยมประสิทธิภาพมากขึ้น?

ขั้นตอนแสนง่ายดายในการเริ่มต้นใช้งาน B-Marketing

  1. เริ่มต้นด้วยการให้บริษัทของเราติดตั้ง B-Marketing บนเว็บไซต์บริษัทท่าน
  2. รายชื่อลูกค้าของบริษัทท่านจะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของ B-Marketing
  3. สร้างจดหมายข่าวโดยใช้แบบฟอร์มสร้างอีเมลของ B-Marketing
  4. เมื่อกดส่งอีเมล ระบบการตลาดบนหน้าเว็บไซต์ก็จะเริ่มทำงาน

B-Marketing คืออุปกรณ์ทางการตลาดซึ่งถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานประสบการณ์ด้านการตลาด B2B อันยาวนานถึง 25 ปีของ Bigbeat และเสียงตอบรับจากลูกค้า โดยย่นย่อฟังก์ชันที่คาดว่าจำเป็นประเภทต่าง ๆ ให้มีความกะทัดรัด ใช้งานสะดวกมากขึ้น การนำ B-Marketing เข้ามาใช้งานร่วมกับการดำเนินกิจการโดยมี E-Mail Marketing เป็นแกนขับเคลื่อน จะช่วยเชื่อมโยงสู่การสร้างสรรค์แนวคิดรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับนำเสนอลูกค้า การเพิ่มอัตราใช้บริการหมุนเวียนของลูกค้า และการยกระดับความมีส่วนร่วมในหน้าเว็บไซต์ (Engagement) ได้อย่างแน่นอน

โลกหลังจากนี้ไปจะกลายเป็นอย่างไร ยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครรู้คำตอบ หากเปรียบโลกก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็น “สังคมที่ผู้คนเดินทางสัญจร” หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 โลกของเราก็อาจเปลี่ยนเข้าสู่ “สังคมที่ผู้คนหยุดเคลื่อนย้าย” ถึงเวลาที่เราควรมองมองการณ์ให้ไกลเกี่ยวกับยุคของความปกติใหม่ (New Normal) และหันมาเพิ่มประสิทธิภาพของ “ความสามารถด้านการขายผ่านช่องทางออนไลน์” ในบริษัทของตนเองด้วย B-Marketing แล้ว

หากมีความสนใจต้องการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาติดต่อ Bigbeat Bangkok

https://www.bigbeat-bkk.co.th/th/contact/registration.php