2023.05.18

B2B Marketing

กุญแจความสำเร็จของงานแสดงสินค้าในการตลาดแบบ B2B

ประเทศไทยได้มีการยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ทั้งหมด การดำเนินชีวิตกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ไม่เพียงแต่การใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจด้วย ในงานจัดแสดงสินค้าที่มีความสำคัญต่อการตลาดแบบ B2B เอง ตัวเลขจำนวนผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานก็กลับไปสู่ระดับเดิมก่อนเกิดการแพร่ระบาด และรู้สึกว่าบริษัทจำนวนมากได้เริ่มเบนความสนใจไปยังกิจกรรมทางการตลาด

งานแสดงสินค้ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการตลาดแบบ B2B ซึ่งงานแสดงสินค้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้สนใจสินค้าและบริการของตน และหลายบริษัทก็เข้าร่วมในงานดังกล่าว ดังนั้นครั้งนี้จะขอสรุปประเด็นการใช้งานแสดงสินค้าให้เกิดประโยชน์ในการตลาดแบบ B2B ดังนี้

กำหนดเป้าหมาย

แนะนำให้ทุกท่านตั้งเป้าหมายก่อนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า โดยกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ต้องการลูกค้าแบบใด ต้องการทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือไม่ ต้องการทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักหรือไม่ หรือต้องการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่คาดหวัง การตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนจะช่วยให้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ เช่น เนื้อหาการจัดแสดงและการออกแบบบูธ

เลือกงานแสดงสินค้าที่จะเข้าร่วม

แนะนำให้เลือกงานแสดงสินค้าที่มีความสำคัญต่อแวดวงธุรกิจเป้าหมาย โดยพิจารณาเลือกจากวัตถุประสงค์ของงาน ผู้เข้าชม ผู้แสดงสินค้า ประเภทของการจัดแสดง ค่าธรรมเนียมในการจัดแสดงสินค้า สถานที่ จำนวนผู้เข้าชม เป็นต้น

ออกแบบบูธจัดแสดงสินค้า

บูธจัดแสดงสินค้าเป็นจุดสำคัญในการส่งเสริมการขาย จึงต้องพิจารณาและคำนึงถึงรูปแบบการจัดวางในบูธ การใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ การออกแบบ เอกสารแจกสำหรับผู้เข้าชมงาน ตัวอย่างสินค้าให้กลับไปทดลองใช้ วิดีโอส่งเสริมการขาย และอื่น ๆ

ฝึกอบรมพนักงาน

พนักงานที่ทำงานในบูธจัดแสดงสินค้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และสินค้าเป็นอย่างดี จึงแนะนำให้จัดหาสถานที่สำหรับฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้พนักงานสามารถอธิบายสินค้าและตอบคำถามจากผู้เยี่ยมชมได้ เนื่องจากการออกบูธในงานแสดงสินค้าเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานได้

สร้างเครือข่าย

งานแสดงสินค้ายังเป็นสถานที่ที่ใช้พบปะลูกค้าใหม่และพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย ขอแนะนำให้ทำความรู้จักและพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นกับผู้เยี่ยมชมบูธ รวมถึงผู้จัดแสดงสินค้ารายอื่นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

ติดตามผล

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจะช่วยให้เข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้จำนวนมาก แต่การที่จะตกลงทำสัญญาในงานจัดแสดงสินค้าทันทีนั้นเป็นไปได้ยาก จึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการติดตามผลต่อไป สิ่งสำคัญคือต้องรวบรวมที่อยู่เบอร์ติดต่อของลูกค้าที่คาดหวัง และติดตามผลหลังจบงานผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ โดยขอบคุณที่อีกฝ่ายเข้ามาเยี่ยมชมบูธและสอบถามความต้องการทางธุรกิจ

งานจัดแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการตลาดแบบ B2B ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งหากมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ออกแบบบูธให้ดึงดูดน่าสนใจ ฝึกอบรมพนักงาน และเตรียมพร้อมสำหรับการติดตามผลอย่างเหมาะสม จะสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแสดงสินค้าให้ประโยชน์ในการตลาดแบบ B2B กรุณาติดต่อสอบถามเข้ามาที่ “Get in touch” ตามรายละเอียดด้านล่าง