2023.05.25

B2B Marketing

การใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดแบบ B2B

การตลาดแบบ B2B เป็นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างบริษัท โดยการจัดหาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการและบรรเทาปัญหาของบริษัทลูกค้า ไม่ใช่การนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์เองก็มีความสำคัญในการทำกิจกรรมเหล่านั้นเช่นเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ประเทศไทย โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการตลาดแบบ B2B ด้วยเช่นกัน
โดยหัวข้อหลักในการเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีดังนี้

เฟสบุ๊ค (Facebook)

เฟสบุ๊คเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และยังใช้เป็นแพลตฟอร์มในการหาโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย การสร้างเพจของบริษัทและเพิ่มผู้ติดตามเพจ จะช่วยให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตนได้ นอกจากนี้ การใช้โฆษณาบนเฟสบุ๊คจะช่วยให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกับประเทศที่มีบัญชีผู้ใช้จำนวนมาก เช่น ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น

ลิงค์อิน (LinkedIn)

ลิงค์อินเป็นเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการตลาดแบบ B2B สามารถช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการสร้างหน้าโปรไฟล์ของบริษัทและสร้างเครือข่ายกับอุตสาหกรรมและบริษัทเป้าหมายเพิ่ม ทั้งยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) จากการใช้การตลาดผ่านเนื้อหา (Content Marketing) ในการนำเสนอมุมมองและความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัท นอกจากนี้การใช้โฆษณาของลิงค์อินช่วยให้กำหนดเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น และเนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่มักมีการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีประสิทธิภาพกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ทวิตเตอร์ (Twitter)

ทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์ไมโครบล็อกที่สามารถเผยแพร่ข้อความสั้น ๆ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตลาดแบบ B2B การติดตามบริษัทเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจ เผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามและได้รับโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้การใช้โฆษณาของทวิตเตอร์ช่วยให้กำหนดเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น และทวิตเตอร์มีประสิทธิภาพมากกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกัน เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ

ยูทูป (YouTube)

ยูทูปเป็นเว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตลาดแบบ B2B เป็นอย่างมาก โดยสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (Engagement) ได้ด้วยการสร้างสรรค์วิดีโอที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท แล้วอัปโหลดไปยังยูทูป อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านทางวิดีโอได้อีกด้วย สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เนื้อหาที่สื่อสารผ่านทางวิดีโอมีแนวโน้มที่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนื้อหาในบทความ

อินสตาแกรม (Instagram)

อินสตาแกรมเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ค่อยใช้ในการติดต่อการค้าแบบ B2B แต่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านการเผยแพร่รูปภาพ และวิดีโอแนะนำสินค้า รวมถึงบริการของบริษัท ทั้งยังมีฟังก์ชันที่เมื่อใช้โฆษณาของเฟสบุ๊คแล้วสามารถเผยแพร่โฆษณาเหล่านั้นไปยังอินสตาแกรมได้ในเวลาเดียวกัน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดแบบ B2B กรุณาติดต่อสอบถามเข้ามาที่ “Get in touch” ตามรายละเอียดด้านล่าง