2023.05.29

B2B Marketing

เคล็ดลับในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพในการตลาดแบบ B2B

ในครั้งก่อนได้มีการแนะนำ “เคล็ดลับในการเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับการตลาดแบบ B2B” ดังนั้น ในครั้งนี้จึงขอแนะนำเกี่ยวกับ “เคล็ดลับในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ”

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

การใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์นั้นจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายเสียก่อน สิ่งสำคัญคือการระบุผู้คนที่สนใจสินค้าหรือบริการของบริษัท และเข้าใจรูปแบบการใช้โซเชียลมีเดียของผู้คนเหล่านั้น

ปรับปรุงโปรไฟล์ให้เหมาะสม

ปรับปรุงบัญชีโปรไฟล์บริษัทบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ลิงค์อิน และทวิตเตอร์ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวนั้น รวมถึงข้อมูลรายละเอียดของบริษัท อาทิ โลโก้ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความประชาสัมพันธ์แบรนด์ ฯลฯ ซึ่งโปรไฟล์นั้นมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของบริษัท

การนำเสนอเนื้อหา

การนำเสนอเนื้อหาจากเว็บไซต์หรือบล็อกของบริษัทไปยังโซเชียลมีเดียจะช่วยให้บริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่สนใจ นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น ข่าว งานวิจัย อินโฟกราฟิก วิดีโอ และเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ในแวดวงธุรกิจ จะเป็นการเพิ่มชื่อเสียงและความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ซึ่งเหล่านี้มีผลให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย

การใช้แฮชแท็ก

การใช้แฮชแท็กบนโซเชียลมีเดียสามารถสร้างกระแสให้กับสินค้าและบริการของบริษัทได้ ทั้งยังสามารถทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจได้มากขึ้นจากการใช้แฮชแท็กในงานอีเว้นท์หรือการประชุมต่าง ๆ

การตลาดแบบ KOL

การค้นหาผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL) ในวงการ และใช้พวกเขาในการโปรโมตแบรนด์และสินค้า ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพ การที่ KOL ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทสามารถทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้

การโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย

การโฆษณาทางโซเชียลมีเดียช่วยให้โปรโมตสินค้าและบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายของบริษัทได้ อีกทั้งการปรับการตั้งค่าการแสดงโฆษณาอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

การมีส่วนร่วมของชุมชน

เข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มคอมมูนิตี้ต่าง ๆ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊คหรือลิงค์อิน หรือห้องสนทนาของทวิตเตอร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในวงการธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คอมมูนิตี้เหล่านี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจได้อีกด้วย

จัดกิจกรรมออนไลน์

การจัดกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาออนไลน์ หรือการฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ เช่น ซูม (Zoom) และ ทีมส์ (Teams) และกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ นั้นเป็นโอกาสในการแบ่งปันความรู้ในแวดวงธุรกิจ ตลอดจนเป็นแพลตฟอร์มในการแนะนำสินค้าและบริการของบริษัท

แนวคิดเหล่านี้จะส่งผลให้สามารถใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดแบบ B2B ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในการตลาดแบบ B2B กรุณาติดต่อสอบถามเข้ามาที่ “Get in touch” ตามรายละเอียดด้านล่าง