2023.10.28

B2B Marketing

พลังของการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ใน EdTech การใช้ประโยชน์จากนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ในวงการ EdTech ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนมีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจากการทำงานด้านการศึกษาอย่างหนักด้วยความจริงใจเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สิ่งนี้ทำให้ EdTechs จำเป็นต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ท้าทาย และตอบสนองความต้องการของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็สร้างความไว้วางใจให้กับพวกเขาด้วย

ความรวดเร็วของเทคโนโลยีการศึกษามีผลต่อการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าที่เคย
ระบบการศึกษาแบบเดิม ซึ่งเคยใช้ตำราหนา ๆ เก่า ๆ เมื่อในปัจจุบันต้องมารวมกับเทคโนโลยี ก็มีความน่ากังวลอยู่ไม่น้อย แต่เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษา ทำให้บริษัท EdTech ต้องเชื่อมระหว่างโซลูชั่นและชุมชนการศึกษาแบบเดิม ทำให้การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงผู้ติดตาม

การเติบโตอย่างเฟื่องฟูของ EdTech
อุตสาหกรรม EdTech มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงผลักดันครั้งใหญ่จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ทั่วโลกเร่งนำดิจิทัลมาใช้มากขึ้น การเรียนรู้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ขนาดของตลาด EdTech ทั่วโลกจึงถูกประมาณไว้ที่ 74.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะเติบโตแบบทบต้นต่อปี อัตราร้อยละ 14.5 ระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2574 โดยขนาดของการเติบโตทางการตลาดที่คาดการณ์ไว้น่าจะรวบรวมได้ มูลค่า 288.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อินฟลูเอนเซอร์ในตลาดดิจิทัลและเศรษฐกิจที่กำลังเจริญรุ่งเรือง ถือเป็นส่วนสำคัญต่อบทบาทนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการศึกษา ทั้งยังมีบทบาทอย่างมากต่อแนวทางเลือกของผู้ติดตาม ด้วยสาเหตุนี้พวกเขาจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตัวเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ การรักษาความน่าเชื่อถือจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
นอกจากวงการ EdTech จะใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ซึ่งถูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้ติดตามสามารถต่อสู้กับอุปสรรคที่ต้องเผชิญ และเติมเต็มแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพวกเขาได้แล้ว ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับพวกเขาด้วย

ผลกระทบเชิงบวกของการตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลในการตลาดของ EdTech
อินฟลูเอนเซอร์สามารถมอบประสบการณ์บนแพลตฟอร์มของ EdTech ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ในการเชื่อมต่อไปยังผู้ติดตามของพวกเขา นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความน่าเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญ จะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ โดยจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวมาข้างต้น ให้ความสำคัญกับผู้ติดตามเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นเพียงกลุ่มเฉพาะจากการสนทนาทั่วไปในพื้นที่ดิจิทัล สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีผู้ติดตามที่เป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่ง เป็นเป้าหมายหลักของบริษัท EdTech

การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น
มีการแสดงคอนเทนต์ที่ถูกสร้างโดยอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีชื่อเสียง เพื่อการมีส่วนร่วมและการเข้าถึง ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากแพลตฟอร์มดิจิทัลเกือบทั้งหมดมากกว่าแบบเดิม ๆ การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่กลับมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากและได้ผลจริง แนวทางนี้สามารถปรับให้เหมาะกับธุรกิจนั้น ๆ ได้ รวมไปถึงการเข้าถึงของคนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เมืองใหญ่ พื้นที่ห่างไกล เมืองเล็ก ก็สามารถปรับขนาดการเข้าถึงของผู้ชมได้ทุกระดับ เพื่อความยืดหยุ่นในโอกาสในการขายซึ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสร้างผลประโยชน์หลายด้านให้กับบริษัท EdTech จึงทำให้การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์มีประสิทธิภาพ เสริมกลยุทธ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการรับรู้ถึงแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์ไม่เพียงแต่มอบผลประโยชน์ระดับเบื้องต้นให้กับบริษัท EdTech เท่านั้น แต่ยังมอบผลประโยชน์สำคัญ เพราะส่งเสริมความไว้วางใจในกลุ่มผู้ติดตาม ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นให้กับบริษัท