2023.12.27

Like a Rolling Stone

5 อันดับ ประสบการณ์ดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมในปี 2023

Digital experience and content creation หรือ ประสบการณ์ดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มโอกาสทางการตลาด ธุรกิจต่างๆ จึงควรให้ความสนใจเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจจากลูกค้า

1.Immersive Experiences
Immersive Experiences หรือการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นเต้นและเร้าใจ เช่น
– Augmented reality (AR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง ที่รวบรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน
– Virtual reality (VR) หรือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เกิดความเสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัสและกลิ่น
เทคโนโลยีทั้ง 2 อย่างนี้ ได้รับความนิยมมากขึ้นในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลและคอนเทนต์ โดยการตอบสนองและโต้ตอบกับลูกค้า
ตัวอย่างการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่แก่ลูกค้า เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน AR ของ IKEA ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพตัวอย่างของเฟอร์นิเจอร์เมื่อถูกวางไว้ในบ้าน ว่าจะเป็นอย่างไรก่อนตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ได้รับความประทับใจและความพึงพอใจจากลูกค้ามากขึ้น

2. Personalized Content
Personalized Content หรือการส่งคอนเทนต์การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงตามความสนใจ ความชอบ ความต้องการของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึก เช่น ประวัติข้อมูลส่วนตัว ประวัติการเข้าชม การตั้งค่าของผู้ใช้ เป็นตัวกำหนดเนื้อหาที่จะส่งให้ลูกค้าตามรายบุลคล เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ตรงใจ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น อีเมล LINEหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ

3. Interactive Content and Storytelling
Interactive Content หรือการมีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์จากลูกค้า เช่น แบบทดสอบ แบบสำรวจ เกมหรือกิจกรรมที่ลูกค้าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยคอนเทนต์ลักษณะนี้นิยมใช้ในการแนะนำสินค้าหรือให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคมาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้อีกด้วย
Storytelling หรือการเล่าเรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดจิตนาการและความสนใจ
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของ Nike ในแคมเปญ “You Can’t Stop Us” ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในเรื่องการส่งสารและการตลาดเชิงนวัตกรรม ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอภาพและเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างนักกีฬาและกีฬา เพศ และภูมิหลังที่แตกต่างกัน

4. Short-Form Video
Short-form video หรือกระแสของวิดีโอขนาดสั้นที่มีความยาวไม่เกิน 3 นาที เช่น TikTok และ Instagram Reels ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน Short-form video เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ในการสร้างความสนใจอย่างเป็นวงกว้างต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน สามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์และนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ได้อีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น การทำคลิปวีดีโอสอนการแต่งหน้า 15 วินาที บน Instagram Reels ของ Sephora (ร้านขายเครื่องสำอาง) ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย

5. AI-Powered Chatbots
การนำเทคโนโลยี AI-Powered Chatbots หรือ โซลูชั่นที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือบอทในการตอบคำถามลูกค้าหรือพนักงานภายในองค์กรได้เสมือนกับการสนทนากับมนุษย์ เข้ามาให้บริการและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้ากำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก AI-Powered Chatbots สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจงในทันทีทันใด ส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าเพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตามเป้าหมายได้อีกด้วย

ที่มา: https://www.coremedia.com/blog/top-trends-digital-experience-content-creation