2024.01.05

ICHI

BakeryScan สู่เครื่องตรวจจับเซลล์มะเร็ง

ในอดีตแพทย์หรือนักวิจัยส่วนใหญ่มักตรวจหาเซลล์มะเร็งจากตัวอย่างเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การเริ่มทำการรักษาโรคมะเร็งช้าเกินกว่าจะช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้

การเข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยโรคมะเร็งของเทคโนโลยี AI มีส่วนช่วยให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของทั่วโลกลดลง เนื่องจากการตรวจพบเซลล์มะเร็งได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้แพทย์สามารถเริ่มทำการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้อย่างทันทวงที

ปลายปี 2022 คุณคัมบะ ฮิซาชิ นักวิศวกรคอมพิวเตอร์และผู้ประกอบการจากเมืองนิชิวากิ ประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มผลิตและพัฒนาเครื่องชำระเงินแบบสแกนโดยระบบ AI ทำหน้าที่แยกลักษณะของขนม เช่น ความแตกต่างระหว่าง ครัวซองต์ ขนมปัง และมัฟฟินไปพร้อมกับการแยกรายการและราคาสินค้า จนกลายมาเป็นเครื่อง BakeryScan ที่โด่งดังจนกระทั่งได้ออกรายการโทรทัศน์

ต่อมาเมื่อแพทย์ท่านหนึ่งได้บังเอิญเห็นโฆษณาของเครื่องชำระเงินโดยระบบ AI หรือ BakeryScan ก็เกิดไอเดียขึ้นว่า เครื่อง BakeryScan นี้อาจนำมาพัฒนาเพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งได้เหมือนกับการตรวจจับลักษณะความแตกต่างของก้อนขนมปัง จึงติดต่อคุณคัมบะและชักชวนให้นำเครื่อง BakeryScan มาพัฒนาเพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็ง

หลังจากคุณคัมบะ ตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัยโรคมะเร็งร่วมกับทีมของนายแพทย์ท่านนั้น บริษัท BRAIN Co., Ltd. ที่ก่อตั้งโดยคุณคัมบะ จึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการพัฒนา BakeryScan เพื่อใช้ในร้านเบเกอรี่มาให้ความสนใจกับการพัฒนา BakeryScan ในการวินิจฉันโรคมะเร็ง

การพัฒนาระบบ AI ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น มีการจัดอบรมระบบ AI ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โดยเครื่องจะถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิเคราะห์รูปร่าง ขนาด สีและพื้นผิว จากนั้นเครื่องจะระบุสิ่งแปลกปลอมที่มีแนวโน้มจะเป็นเซลล์มะเร็งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยันผล โดยระบบ AI ดังกล่าวสามารถลดกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคได้เป็นอย่างดี

แม้ความรู้ทางด้านกระเพาะปัสสาวะของบริษัท BRAIN จะมีความแม่นยำมากกว่า 99% และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบเคสได้มากถึง 4 ครั้งต่อวัน แต่บริษัท BRAIN ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ AI เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ไม่ใช่เพื่อใช้แทนดวงตาของมนุษย์ แต่เพื่อช่วยให้มุมมองของมะเร็งชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ที่มา: https://edition.cnn.com/videos/tv/2023/11/30/exp-innovate-brain-co-spc.cnn