2024.02.23

ICHI

ภาพลักษณ์เมนูซิกเนเจอร์ “Whoppers” ที่สร้างขึ้นจาก AI

Have it your way หรือ จัดตามใจคุณ สโลแกนของเบอร์เกอร์คิงที่เปิดตัวขึ้นในปี 1974 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าว่าจะได้รับเมนูอาหารที่ถูกต้องตามรายละเอียดคำสั่งซื้อ

50 ปีต่อมา เบอร์เกอร์คิงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ หรือ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เบอร์เกอร์คิงได้จัดแคมเปญ Million Dollar Whopper Contest ให้ผู้บริโภคได้สร้างสรรค์เมนู Whopper ในแบบฉบับของตนเอง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรสร้างสรรค์เมนูแฮมเบอร์เกอร์ผ่านทางอแปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเบอร์เกอร์คิง เพื่อชิงเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ เมนูของผู้ชนะ 3 คน จะได้วางขายเป็นเมนูสุดพิเศษ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถแชร์รูปภาพหรือวิดีโอได้ทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย

การจัดแคมเปญในครั้งนี้ เบอร์เกอร์คิงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าต่อไป การลงทุนกับ AI งานวิจัย การทดสอบคุณภาพและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ มีส่วนช่วยให้การดำเนินกิจการของเบอร์เกอร์คิงเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็วและได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลงทุนเพื่อเตรียมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
หลังจากการใช้ AI ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ Whopper ดูสมจริง เบอร์เกอร์คิงยังสร้างข้อความติดหูอย่าง “Whopper Whopper” เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างภาพจำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั้งหมดนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนา การวางแผนเบื้องหลังและการวางแผน QA ประมาณ 3-4 เดือน นอกจากความเชี่ยวชาญ ไอเดียและเทคนิคของ Media.Monks การนำ AI เข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานยังช่วยให้แผนการทำงานมีความยืดหยุ่น ปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้นเพราะ AI มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การให้ความสำคัญและเรียนรู้เกี่ยวกับ AI จึงถือเป็นความท้าทายใหม่ ๆ อย่างไม่รู้จบ

ที่มา: https://www.marketingdive.com/news/burger-king-generative-ai-whopper-media-monks-campaign/706878/